RASPUNDERI CIVILE

Asigurarile de raspundere civila sunt o categorie speciala de asigurari, deoarece asigura răspunderea faţă de terţi pentru pagubele, prejudiciile sau vătămările cauzate acestora:

 •  prin fapta asiguratului;
 •  prin fapta altuia (prepus, copil etc.);
 •  prin răspunderea pentru locul stipulat în contract şi aflat în paza juridică a asiguratului .


Spre deosebire de asigurările de bunuri şi de persoane, la asigurările de răspundere civilă culpa asiguratului este o condiţie de bază în angajarea răspunderii civile şi drept urmare a plăţii despăgubirii datorate terţilor păgubiţi.

Pentru a putea vorbi de răspunderea civilă legală, trebuie sa avem îndeplinite cumulativ  următoarele condiţii:

 • săvârşirea de către asigurat a unei fapte ilicite;
 • dovada existenţei unui prejudiciu;
 • existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită a asiguratului şi prejudiciul adus terţei persoane;
 • constatarea culpei asiguratului care a săvârşit fapta ilicită.

Asigurările de răspundere civilă se împart în două categorii:

 • răspundere civila legală;
 • răspundere civilă contractuală (profesională).


Cele mai des intalnite asigurari de raspundere civila pe piata romaneasca sunt:

 • asigurarea de răspundere civilă a angajatorului;
 • asigurarea de răspundere civilă a producătorului;
 • asigurarea de răspundere civilă a directorilor;
 • asigurarea de răspundere civilă profesională (medici, avocati, brokeri, agenti de asigurare);
 • asigurarea de răspundere civilă a prestatorului de servicii (unităţil turistice şi hoteliere, agenţii de turism, case de expediţie, unităţi de service   auto, constructori etc.).