GARANTII

Asigurari de garantii

Asigurarea garantiilor (asigurarea de cautiune) reprezinta o formă de protecţie moderna, prin care asiguratorul garantează că debitorul îşi va îndeplini obligaţiile legale sau contractuale pe care le are faţă de creditor. In fapt cauţiunea reprezinta un serviciu similar cu cel oferit de bănci, când acestea garantează pentru clienţii lor. Cum criza bancara derulata in ultimii ani a afectat puterea financiara si politica de asumare a riscului de catre banci, acestea furnizeaza din ce in ce mai putine scrisori de garantie clientilor. Sistemul de asigurari a preluat in buna parte aceasta sarcina.

Cele mai des intalnite asigurari de garantie sunt cele enumerate mai jos:

Garanţia participării la licitaţie

Polita de asigurare garantează că debitorul, în cazul în care câştigă licitaţia, va semna contractul pentru care a licitat şi va pune la dispoziţia beneficiarului garanţiile de executare în bune condiţiuni a contractului şi de efectuare a plăţilor.

Garanţia pentru restituirea avansului

Este practicată în situaţiile în care creditorul prefinanţează debitorul prin plata unui avans. De fapt asiguratorul garantează rambursarea sumei plătite cu anticipaţie, printr-o cauţiune a cărei valoare descreşte proporţional cu valoarea lucrărilor executate.

Garanţia pentru asigurarea serviciilor de întreţinere

Prin asigurare se asigură protecţie în cazul unei execuţii defectuoase sau al utilizării unor materiale necorespunzătoare.

Garanţia executării contractului în bune condiţiuni

Societatea de asigurari garantează beneficiarului îndeplinirea la termen de către asigurat a contractului, conform clauzelor contractuale. Este o situatie foarte des intalnita, de obicei în domeniul construcţiilor.

Garanţia efectuării corecte a plăţilor

Asigurătorul va trebui efectueze anumite plati unor subantreprenori sau furnizori - pentru plata forţei de muncă, in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.