TERMENI SI CONDITII

Prin intermediul acestui document se stabilesc termenii si conditiile ce se aplica serviciilor prestate pe cale electronica de către S.C. DEXASIG Broker de Asigurare S.R.L., denumita in continuare "DEXASIG Broker de Asigurare", precum si regulile privind obtinerii de calculatii/oferte de asigurare prin intermediul paginii de internet www.dexasig.ro.

Utilizarea serviciilor prezentate în prezentul document implica acceptarea tuturor termenilor si a conditiilor prezentate.

Cuprins "Termeni si conditii":

 1. Identificarea prestatorului de servicii;
 2. Definitii;
 3. Limitarea raspunderii;
 4. Dreptul de proprietate intelectuala;
 5. Reguli aplicabile serviciilor de asigurare prestate prin mijloace electronice;
 6. Calculul/Calculatia/Ofertarea;
 7. Protectia datelor cu caracter personal;
 8. Petitiile/ Reclamatiile;
 9. Limba care guverneaza contractul de asigurare;
 10. Modificarea informatiilor din prezentul document.

1. IDENTIFICAREA PRESTATORULUI DE SERVICII

Serviciile sunt prestate de catre DEXASIG Broker de Asigurare, societate cu raspundere limitata cu sediul in Constanta, Str. Ion Adam, nr. 20, jud. Constanta, avand ca obiect de activitate "activitati de intermediere ale agentilor de asigurare si brokerilor", cod CAEN 6622, fiind inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/680/2008, CUI 23375050, capital social 150.000 lei, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (fosta Comisie de Supraveghere a Asigurarilor) sub numarul 307/2008, inscrisa in Registrul Brokerilor de Asigurare sub codul RBK 475/2008.

SC DEXASIG Broker de Asigurare SRL este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, sub nr. 15252.

2. DEFINITII

Prin notiunile folosite în prezentul document se va intelege:

 • Asiguratul = persoana a carei sanatate sau bunuri sunt asigurate în baza contractului de asigurare;
 • Asiguratori = partenerii DEXASIG Broker de Asigurare cu care acesta are incheiat un contract de intermediere de produse de asigurare;
 • Brokerul de asigurare = persoană juridică română, autorizată in condițiile prevazute de Legea 32/200, care negociază pentru clienții săi, persoane fizice sau juridice, asigurați ori potențiali asigurați, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare și acordă asistența înainte și pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după caz;
 • Utilizatorul = persoana fizica cu varsta de minim 18 ani impliniti, care detine capacitatea deplina pentru efectuarea activitatilor juridice sau intreprinzătorul care foloseste pagina de internet;
 • Calculul/calculatia = calcularea estimativa a pretului asigurarii, pe baza datelor oferite de utilizator, fara a fi necesara autentificarea acestuia. Calculul/calculatia nu are valoare de oferta;
 • Conditiile generale de asigurare = clauzele contractuale emise de asigurator, ce reprezinta parte integranta a contractului de asigurare si reglementeaza drepturile si obligatiile partilor din contractul de asigurare;
 • Contractul de asigurare = contractul prin care contractantul asigurarii sau asiguratul se obliga sa platească o prima asiguratorului, iar acesta din urma se obliga ca, în cazul producerii riscului asigurat, sa plateasca o despagubire/indemnizatie, dupa caz, asiguratului, beneficiarului asigurarii sau tertului pagubit;
 • Cookies = folderele text pastrate de browser-ul utilizatorului pe hardul calculatorului, care poate fi utilizat de operatorii paginii de internet pentru recunoaşterea utilizatorilor si pentru a adapta la acestia conţinutul afisat;
 • Link, linkuri = adresa prin care se conecteaza fie modulele unui program, fie modulele hardware ale unei retele de calcul;
 • Oferta = documentul emis de DEXASIG Broker de Asigurare in baza informatiilor necesare incheierii unui contract de asigurare, furnizate de utilizator, care contine pretul contractului de asigurare (prima de asigurare) pentru tipul de asigurare/perioada de asigurare solicitate de Utilizator si conditiile de asigurare aferente produsului pentru care se intocmeste oferta utilizatorului;
 • Pagina de internet = sistemul paginilor www accesibile pe pagina de internet la adresa www.dexasig.ro, reprezentand preluarea de informatii statice si dinamice, continand folderele grafice, script-urile si alte elemente unite prin relatii reciproce, destinata incheierii contractelor de asigurare si furnizarii informatiilor despre DEXASIG Broker de Asigurare;
 • Prestarea serviciilor pe cale electronica = efectuarea serviciilor care au loc prin trimiterea si preluarea datelor cu ajutorul sistemelor teleinformatice, la cererea individuala a Utilizatorului, fara prezenta fizica in acelasi timp a partilor;
 • Sistemul teleinformatic = dispozitivele informatice si de programare care colaboreaza între ele, asigurand procesarea si pastrarea precum si trimiterea si preluarea datelor prin reteaua de telecomunicatii, cu ajutorul corespunzator pentru tipul respectiv al retelei dispozitivului final.

3. LIMITAREA RASPUNDERII

In ciuda eforturilor permanente ale DEXASIG Broker de Asigurare pentru a prezenta publicului prin intermediul acestui site informatii exacte si actuale, uneori pot interveni erori sau omisiuni. In conformitate cu legislatia in vigoare, DEXASIG Broker de Asigurare nu ofera nici o garantie privind acuratetea continutului de pe acest site. Nu exista nici o situatie (neglijenta este inclusa) in care DEXASIG Broker de Asigurare sau vreo parte implicata in crearea, producerea sau punerea la dispozitie a website-ului sa fie raspunzatoare pentru orice daune directe, majore, minore, indirecte sau penalizatoare care rezulta din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza materialele de pe acest site, chiar daca DEXASIG Broker de Asigurare sau un reprezentant autorizat DEXASIG Broker de Asigurare a fost informat de posibilitatea producerii acestor daune. Raspunderea asumata de DEXASIG Broker de Asigurare fata de daune, pierderi sau cauzele actiunii, daca va exista, nu va depasi in nici un caz suma platita de utilizator pentru accesarea acestui site.

In acelasi timp, DEXASIG Broker de Asigurare nu isi asuma nici o responsabilitate si nici nu este considerat raspunzator pentru orice daune sau virusi care pot infecta calculatorul sau alta proprietate a utilizatorului, in urma accesarii sau utilizarii site-ului, sau a descarcarii de pe site a oricarui tip de materiale, date, texte, imagini, reprezentari audio sau video.

4. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Acest site este proprietatea DEXASIG Broker de Asigurare. Toate informatiile continute de acest site sau orice alt site aflat in proprietatea, sub licenta sau controlul DEXASIG Broker de Asigurare nu pot fi valorificate, copiate, reproduse, republicate, transmise sau distribuite in nici un fel, fara acordul prealabil scris al DEXASIG Broker de Asigurare. Puteti descarca materiale continute de acest site numai pentru uz personal, cu conditia de a pastra si respecta mentiunile referitoare la drepturile de proprietate intelectuala prezente pe materiale. Nu este permisa distribuirea, modificarea, republicarea sau utilizarea continutului de texte, imagini, reprezentari audio si video in scop public sau comercial, fara acordul prealabil in scris din partea DEXASIG Broker de Asigurare. Compania nu ofera nici o garantie ca utilizarea materialelor continute de acest website nu va incalca drepturile unor terte parti.

5. REGULI APLICABILE SERVICIILOR DE ASIGURARE PRESTATE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE

Prin intermediul paginii de internet, DEXASIG Broker de Asigurare presteaza servicii de asigurare constand in informarea generala si eliberarea ulterioara a unei oferte catre utilizator, pe baza informatiilor oferite de catre acesta. In cazul Asigurarii de raspundere civila auto (RCA) utilizatorul poate obtine lista de tarife a asiguratorilor autorizati, de pe site-ul www.dexasig.ro, in timp real. Site-ul www.dexasig.ro nu este un site de emitere polite RCA. Daca utilizatorul doreste sa i se emita o polita, in urma unei corespondente ulterioare intre un angajat al brokerului si utilizator, se stabileste daca brokerul poate oferi si acest serviciu.

Pagina de internet: www.dexasig.ro poate fi folosita doar de persoanele majore, care au implinit varsta de 18 ani si au capacitatea deplina de exercitiu, respectiv isi exercita drepturile si isi asuma obligatiile in mod direct, indeplinind personal acte juridice.

6. CALCULUL/CALCULATIA/OFERTAREA

Daca doreste o oferta pentru orice tip de asigurare, clientul va folosi formularul disponibil pe site, pentru a intra in contact cu un angajat al brokerului.

7. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectueaza cu respectarea prevederilor legale din Romania.

Mai multe detalii referitoare la procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal aplicabila in cadrul DEXASIG Broker de Asigurare, puteti regasi in cadrul sectiunii "Prelucrarea datelor personale" disponibila pe acest site.

8. PETITIILE/RECLAMATIILE

Mai multe detalii referitoare la procedura de solutionare a reclamatiilor puteti regasi in cadrul sectiunii "Petitii/Reclamatii" disponibila pe acest site.

9. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL

Limba utilizata in relatiile dintre broker si utilizator este limba romana.

10. MODIFICAREA INFORMATIILOR DIN PREZENTUL DOCUMENT

Informatiile incluse in acest site pot fi supuse modificarilor. DEXASIG Broker de Asigurare are dreptul de a modifica informatiile sau parti ale informatiilor incluse pe aceste pagini fara instiintarea in prealabil a utilizatorului. Prezentul document cat si modificarile acestuia sunt accesibile utilizatorului prin accesarea paginii www.dexasig.ro.

Folosirea de catre utilizator a paginii de internet dupa introducerea modificarilor sectiunii "Termeni si conditii" este echivalenta cu luarea la cunostinta de catre acesta a intelegerii precum si cu exprimarea acceptului cu privire la respectivele modificari.

Acceptarea de catre utilizator a tuturor conditiilor si termenilor continuti in acest document constituie o conditie prealabila obligatorie pentru a putea beneficia de serviciile oferite prin intermediul acestui site.

Prin acceptarea "Termenilor si conditiilor" DEXASIG Broker de Asigurare imi exprim acordul expres cu privire la prelucrarea de catre DEXASIG Broker de Asigurare a datelor mele personale furnizate prin intermediul acestui site, in scopul de a primi direct de la DEXASIG Broker de Asigurare sau prin intermediul unor terti informatii despre produse, servicii si activitati ale DEXASIG Broker de Asigurare si/sau partenerilor acesteia, precum si in scopul efectuarii de catre DEXASIG Broker de Asigurare, direct sau prin intermediul unor terti, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitatile DEXASIG Broker de Asigurare si/sau partenerilor sai actuali si viitori.

Inteleg ca orice dezacord viitor cu privire la prelucrarea datelor mele personale in conditiile anterior mentionate va fi exprimat in scris si inaintat DEXASIG Broker de Asigurare.

Raportul juridic dintre dumneavoastra si DEXASIG Broker de Asigurare Asigurari S.A. este guvernat de legea romana.